REGULAMIN KARTY RABATOWEJ ELITE DAY&NIGHT CARD

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ ELITE DAY&NIGHT CARD

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ

Wystawcą karty jest Media Show – Day&Night, al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania ściśle określonych na karcie rabatów u Partnerów Programu „Elite Day&Night Card”. Partnerzy mają prawo do weryfikacji rabatu przed jego naliczeniem. Rabaty opisane na karcie nie dotyczą ofert promocyjnych, wyznaczonych przez Partnerów Programu. Warunkiem skorzystania ze zniżek jest okazanie pracownikowi firmy karty rabatowej przed dokonaniem zakupu lub dokonania zapytania ofertowego. Bonifikata nie łączy się z innymi promocjami. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą. Kwota rabatu udzielona okazicielowi karty rabatowej nie może być wymieniana na gotówkę.

 

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

Elite Day&Night Card jest kartą terminową; termin jej przydatności to 01.05.2018 – 01.05.2019 r.

 

UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ

Użytkownikiem karty rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki jej przyznania oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

KARTA RABATOWA

Karta rabatowa Elite Day&Night Card jest kartą imienną, przyporządkowaną do osoby wypełniającej i podpisującej formularz zgłoszeniowy. Obsługa lokalu, w którym użytkownik chce skorzystać z rabatu w ramach karty Elite Day&Night Card może zażądać przedstawiania dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika karty. Karta rabatowa jest ważna w okresie 01.05.2018-01.05.2019 r.

 

UPRAWNIENIE POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

Karta rabatowa uprawnia do korzystania ze ściśle określonych na niej rabatów u ściśle określonych Partnerów Programu Karty „Elite Day&Night Card”. Oferta rabatowa obowiązuje jedynie w lokalach. Oferta rabatowa nie łączy się z innymi promocjami. Rabat udzielany jest wyłącznie na postawie aktywnej karty rabatowej przedstawionej przez jej użytkownika przed otrzymaniem rachunku. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów produktów lub usług dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej. Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej nie może być wymieniana na gotówkę.

 

WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO RABATU

Karta rabatowa umożliwia korzystanie ze ściśle określonych na niej zniżek, wyłącznie imiennie podpisanemu na niej posiadaczowi. Pracownicy lokali mają prawo do ich weryfikacji przed ich naliczeniem i w uzasadnionych przypadkach – odmowy naliczenia rabatu.

DUPLIKAT KARTY ELITE DAY&NIGHT CARD

Karta Elite Day&Night Card jest kartą terminową i nie istnieje możliwość wystąpienia o jej duplikat. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia karty rabatowej użytkownik traci uprawnienia wynikające z karty rabatowej.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie redakcji oraz na stronie internetowej www.dayandnight.pl. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2018 r. Redakcja Day&Night zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

Powrót na górę